aktuálně home služby akce knihy žíželeves odkazy

2010-05-13

Povídání o Karlu IV.

Odpoledne proběhne v knihovně povídání o Karlu IV. - který byl nejvýznamější panovník pozdního středověku. 1316 narozen v Praze 1323 uzavírá první sňatek s Markétou, zvanou Blanka z Valois 1346 zvolen římským králem 1348 založeno Nové Město pražské 1348 zakládá v Praze vysoké učení 1349 druhý sňatek s Annou Falckou 1353 třetí sňatek s Annou Svídnickou 1357 dokončen nový pražský kamenný most 1360 stavba Hladové zdi 1363 čtvrtý sňatek s Alžbetou Pomořanskou 1378 umírá v Praze

<zpět