aktuálně home služby akce knihy žíželeves odkazy

2008-01-24

České osvícenství

České osvícenství - Haubelt Josef anotace Významné období historie lidstva doznalo svého počátku a největšího rozmachu ve Francii, ale zasáhlo i do českých zemí, i když poněkud opožděně a zprostředkovaně. Nicméně dalo prostor svobodně myslícím a tvůrčím osobnostem, jimiž se ? mimo jiné ? zaobírá toto ojedinělé rozsáhlé dílo. Od prvních náznaků nového myšlení až po romantické obrozenectví, takový je časový rozsah obou svazků, charakterizovaný jmény Balbín, Špork, Diviš, Seibt, Bolzano? Dobrovský a dalšími. Jednotlivá období, události a osobnosti jsou prezentovány v tematických blocích, což činí svazky přehlednými a umožňuje to snazší orientaci pro čtenáře, ať už zájemce o historii jako takovou, či pro studenty a pedagogy. Těžko lze u nás najít dílo obdobného rozsahu o tomto období, které znamenalo výrazný zlom pro vývoj myšlení i konání na této planetě.

<zpět