aktuálně home služby akce knihy žíželeves odkazy

2008-11-03

Kostel sv.Mikuláše - kontrolní den

Dnešního dne byla provedena kontrola provedených prací odborem památkové péče Magistrátu města Hradec Králové - statické zajištění trhlin obvodového zdiva. V současné době probíhá stavba prostorového lešení, vnitřní vybavení bylo zakryto plachtami včetně podlah. Tyto práce byly provedeny v souladu s PD a nebyly shledány nedostatky. Další postup prací: oprava líce kleneb, dodavatel předloží nabídku na výmalbu do 6.11.2008, včetně sanace soklu v lodi kostela, investor podá žádost o závazné stanovisko odboru památkové péče MMHK na výmalbu a sanaci soklu v lodi kostela

<zpět