aktuálně home služby akce knihy žíželeves odkazy

2009-08-29

Rozloučení s prázdninami

S hasiči v Žíželevsi podle tradice. Tradiční akcí Žiželských hasičů se stalo Rozloučení s prázdninami. Nejinak to bylo i v letošním roce. Na sklonku prázdnin, přesněji na sobotu 29. srpna 2009, zvaly pestrobarevné plakáty všechny děti a jejich rodiče i prarodiče na hřiště v Žíželevsi, kde se od 14-té hodiny konalo tradiční rozloučení s prázdninami. Všechny příchozí vítalo skvěle upravené hřiště, stánek se chlubil novým nátěrem a zejména zaujala nová fasáda na objektu se společenskou místností. To všechno o letošních prázdninách ?žiželáci? stihli. Ale nejenom oni. Významně pomohli jejich rodinní příslušnici a ostatní přátelé. Každý se podílel podle svých možností. Někdo přinesl barvu, jiný obstaral stavební a ostatní materiál, další věnoval svůj čas i prostředky na posekání a úpravu hřiště, ostatní přiložili ruku k dílu a výsledkem bylo perfektně připravené prostředí pro radovánky dětí. A to vše jen pro pocit, že něco udělali nejen sami pro sebe, ale zejména pro ostatní spoluobčany. Nikdo neočekával slova díků a uznání, ale největším poděkováním byla radost těch nejmenších a rozzářené dětské oči. A pak to již vypuklo. Hudba ?Čechovka? vesele vyhrávala, stánek byl dobře zásoben, atrakce připraveny a vše směřovalo ke slavnostnímu zahájení. Ani nevíme, jak se náhle objevila perfektní skupina klaunů a jejich pomocníků. S jejich příchodem vše začalo. Pro několik desítek dětí byly připraveny zajímavé hry a soutěže, např. se lovily ryby, nafukovaly a bouchaly se balónky, tiskalo se barvami na prostěradla, házelo se do plechovek, se zavázanýma očima se pojídal jogurt a řada dalších a dalších atrakcí. V pozdějším odpoledni byl sehrán fotbalový zápas mladé a staré gardy, kde nebyl podstatný výsledek, ale radost a pohoda ze hry. Počasí přálo, čas nenápadně ubíhal a než se přítomní nadáli, sluníčko se klonilo k západu. Klauni se odlíčili, ceny již byly rozdány a Rozloučení s prázdninami 2009 se stalo minulostí. Účastníci se pomalu rozcházeli do svých domovů a z jejich vyjádření bylo zřejmé, že s dobrými pocity. Nejen z toho, že se děti dobře pobavily, ale zejména, že se v Žíželevsi zase podařilo uskutečnit dobrou věc. Poděkování patří všem, kteří se podíleli. To znamená hasičům, jejich manželkám a manželům, přítelkyním a přátelům a všem ostatním, kteří Žiželským hasičům fandí. Děkujeme. Mgr.Jiří Brzek

<zpět