aktuálně home služby akce knihy žíželeves odkazy

2012-03-16

Občanské sdružení při kostele sv. Mikuláše

Občanské sdružení při kostele sv.Mikuláše podalo projekt Alej vzkříšení kostela sv.Mikuláše v Žíželevsi se žádostí o grant z Nadace VIA ČSOB a ERA pro podporu regionu. Cílem projektu je revitalizace starého stromořadí a vznik nové aleje podél příchozí cesty vedoucí ke kostelu sv.Mikuláše a místnímu hřbitovu v Žíželevsi. Stávající zdravotní stav 5 topolů, je dle vyjádření odborné firmy zhoršený, stářím velmi narušený, vyžadující zásadní stabilizační zásah. Vzhledem k tomu, že se jedná o staré přerostlé stromy, které se nacházejí na otevřeném větrném prostranství, dochází k častému polomu mohutných suchých větví, které ohrožují návštěvníky kostela a hřbitova. Pokácením starých stromů a následně novou vhodnější a bohatší výsadbou v celkovém počtu 10 ks stromů (dub letní, jeřáb). Tato akce, k jejíž realizaci bude prostřednictvím naší organizace vyzvána ke spolupráci i široká občanská veřejnost. Rádi bychom realizací tohoto projektu přispěli ke společnému plnění našich dlouhodobých cílů a tímto umožnili vznik nové stromové aleje, která symbolicky ponese ve svém názvu a důstojném vzhledu společnou naději na záchranu výše jmenované kulturní památky.

<zpět