aktuálně home služby akce knihy žíželeves odkazy

2014-01-11

Občanské sdružení - podaný projekt na dotaci.

O.S podalo projekt z dotační oblasti, Podpora a rozvoj prof. i neprof. kulturních aktivit - 14KPG01 na projekt Projekt ? Průvod obcí v historických kostýmech zhotovení nových kostýmů . Průvod obcí v historických kostýmech se koná již od roku 2006. Kdy skupina nadšenců, převážně žen v Obecní knihovně začala vyrábět kostýmy. Nápad vznikl v roce 2006, od jedné z žen, která se zabývá historií odívání a přesvědčila nás o tom, že se každý rok do kostýmů převlékáme a připravujeme slavnostní průvod obcí v historických kostýmech. V roce 2009 jsme iniciovaly založení Občanského sdružení při kostele sv.Mikuláše. Občanské sdružení sdružuje členy, kteří společné provozují obecně prospěšnou činnost v oblasti kulturní a občanské společnosti v obci Žíželeves. Pořádají veřejně prospěšné a kulturních akce, slavnosti v souvislosti s obecně prospěšnou činností, koncerty, přednášky a výstavy. Pro dosažení poslání vyvíjí sdružení dále potřebné aktivity, při nichž spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy a s obdobně zaměřenými spolky a institucemi, zejména s římskokatolickou farností spravující kostel sv.Mikuláše v Žíželevsi. V letošním roce jsme se zavázali přispět 10.tis. Kč na zajištění trámů, které provede odborná firma. Po založení Občanského sdružení nadále každý rok, na slavnostní pouť chystáme průvod obcí. Tohoto průvodu se účastní ženy a děti z obce. Od průvodu si slibujeme větší návštěvnost naší akce a zvýšený zájem o naší obec a její historii. Sváteční pouť pořádáme vždy s bohatým kulturním programem pro všechny věkové kategorie a každým rokem se návštěvnost zvyšuje. Kostýmy jsme si začaly šít sami ze starých oděvů, které jsme získaly sbírkou starého oblečení, látek a záclon po obci. Šaty jsme šily za dohledu místní švadleny paní Zlaty Kuželové a za pomoci členky, která se zajímá o historii odívání. Kostýmy slouží výhradně pro potřeby slavnostní pouti a prezentaci Občanského sdružení při kostele sv.Mikuláše. Do budoucna by jsme chtěly v kostýmovaných průvodech pokračovat a ještě vyzdobit celou obec do historického rázu. Plánujeme květinovou výzdobu a ozdobení obce do historických barev dle obecní vlajky. Jako vzor nás inspirují různé domácí a zahraniční festivaly. Slavnostní pouť je vždy konána na podporu a obnovu kostela, který je v havarijním stavu - Kostel sv. Mikuláše, pozdně barokní stavba z r. 1769-1776. Kostel byl postaven pod patronací Karla Šporka, stavitelem Františkem Kermerem. Kostel je charakterický příklad pozdně barokní novostavby ve venkovském prostředí. Běžnou soudobou produkci převyšuje kvalitním a jistým architektonickým členěním, zejména monumentálním západním průčelí. V interiéru velmi kvalitní tektonické členění podpůrného systému klenby baldachýnového typu a kvalitní iluzivní malba hlavního oltáře. Jedná se o ojedinělou stavbu venkovského baroka s klenutým stropem, což je u venkovských kostelů neobvyklé. Kostel je nejvýznamnější historickou památkou obce a také urbanistickou a krajinou dominantou, zmínit je také třeba kvalitní iluzivní malbu hlavního oltáře od neznámého autora. V letošním roce by jsme rády, za pomocí dotace ušily další kostýmy, které by se zařadily do historických kostýmů druhé poloviny 18.století. K této práci by jsme čerpaly z odborné knihy ?Odívání? a z další odborné literatury z Vědecké knihovny v Hradci Králové, dále bychom se obrátily na odborníky v tomto oboru a ušití kostýmů s nimi konzultovaly. Ušily by jsme jednoduché vlajky v obecních barvách (zelená, bílá a červená) a jeden poutač, vše bude vyvěšeno každoročně při konání slavnostní poutě. Zhotovené kostýmy budou majetkem Občanského sdružení. Jednotlivé kostýmy budou nafoceny, budou označeny cedulkou a budou zaneseny do inventurních soupisů Občanského sdružení. Cílem projektu je důstojné pořádání sváteční pouti v historickém duchu, a tím zviditelnit malou obec Žíželeves, ve které se na konci 18.století postavil tak krásný kostel a zajistit do dalších let konání slavnostních poutí a předat další generaci naši myšlenku. Každoročně pořádáme průvod obcí v historických kostýmech a od tohoto průvodu v kostýmech si slibujeme větší návštěvnost naší akce a zvýšený zájem o naší obec a její historii. V letošním roce plánujeme vyzdobit obec do praporů ve třech obecních barvách. Prapory a fábory v barvě zeleno, červeno bílé budou umístěny na kostele a v obci. Také vytvořením nových kostýmů podle historických pramenů pro dvě děti a dvě ženy, tím rozšíříme průvod a tím si myslíme, že vytvoříme historický nádech v obci a upoutáme pozornost na náš kostel sv,Mikuláše v Žíželevsi. Kostel potřebuje řadu oprav od opravy střechy včetně krovů, okapů, žaluzií v oknech a vitráží v oknech, tak také opravu fasády. V kostele se koná každou sobotu bohoslužba, takže je naším cílem snaha o upozornění na naší dominantu obce, aby došlo na její opravu a tím zachování této památky do budoucna. Naše slavnostní pouť se o to snaží a každým rokem bývá větší návštěvnost Rozpočet: Nákup látek, celkem 9.000,- Kč 2x šaty dámské 2x šaty dětské vlajky, prapory, Dohoda o provedení práce Zhotovení šatů a vlajek 3.000,- Kč Žerdě na vlajky, dřevěné 1.000,- Kč Reklamní banner 2.200,- Kč Pozvánky na akci, plakáty 800,- Kč ------------------------------------------------------------------------- Celkem: 16.000,- Kč V Žíželevsi 11.1.2014 Jonáš Vojtěch Předseda Občanského sdružení při kostele sv.Mikuláše

<zpět