aktuálně home služby akce knihy žíželeves odkazy

Žíželeveský kostel

pohled z návse

Kostel sv. Mikuláše, pozdně barokní stavba z r. 1769-1769. Kostel byl postaven pod patronací Karla Šporka stavitelem Františkem Kermerem. Kostel je zařazen do seznamu ústředních kulturních památek. Kostel je charakterický příklad pozdně barokní novostavby ve venkovském prostředí. Běžnou soudobou produkci převyšuje kvalitním a jistým architektonickým členěním, zejména monumentálním západním průčelí. V interiéru velmi kvalitní tektonické členění podpůrného systému klenby baldachýnového typu a kvalitní iluzivní malba hlavního oltáře. Nejvýznamnější historická a kulturní památka obce, urbanistická a krajinná dominanta.

2004 – Kostel je v současné době ve špatném stavebně technickém stavu, proto Obec Hořiněves ve spolupráci s Římskokatolickou farností Hořiněves usiluje o zařazení do Programu na záchranu architektonického dědictví MK ČR. Hlavní závadou objektu jsou výrazné poruchy obvodového zdiva a klenby lodi. Krov lodi je především v oblasti pozednic výrazně poškozen hnilobou a dřevokaznými houbami. Pozednice jsou někde zcela degradovány.

2005 – Na základě podpory Královéhradeckého kraje se začíná zpracovávat stavebně historický průzkum, včetně hydrogeologického průzkumu a projekt statického zajištění. Projekt se předpokládá pro rozsah oprav: Statické zajištění zdiva a kleneb, oprava krovů a střechy, oprava obvodového pláště kostela (omítky, kamenné prvky, okna, vchodové dveře), dešťová kanalizace a obvodový drenážní systém

2006 - Oprava kleneb nad presbytářem. Celkové náklady na 1. etapu oprav činili 750 tis.Kč. na úhradě těchto nákladů se podílí Královéhradecký kraj částkou 450 tis. Kč, Obec Hořiněves částkou 200 tis. Kč a Biskupství Královéhradecké částkou 100 tis. Kč. V příštím roce je třeba pokračovat na zajištění kleneb v další části kostela.

2007 – zpracován projekt firmou Inreco, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek, Hradec Králové, v hodnotě z rozpočtu obce, včetně všech povinných příloh s vyjádřením NPÚ v Pardubicích a podána žádost o zařazení kostela sv. Mikuláše do Programu záchrany architektonického dědictví MK ČR.

2007 – další etapa oprav – Grant Královéhradeckého kraje - 300 tis.Kč, havarijní fond MK ČR – 100 tis.Kč, dotace Obce 300 tis. Kč

2007 - nabídka Římskokatolické farnosti Hořiněves na bezúplatný převod kostela sv.Mikuláše v Žíželevsi do vlastnictví Obce Hořiněves.

severní pohled zvonice uvnitř dominanta