aktuálně home služby akce knihy žíželeves odkazy

Provozní řád internetu obecní knihovny Žíželeves

  1. Internet je přístupný veřejnosti vždy v otvíracích hodinách nebo po dohodě.
  2. Uživatel je povinen zapsat své jméno a čas své návštěvy internetu do návštěvní knihy.
  3. Uživatel za používaní internetu neplatí.
  4. Zájemci o zaškolení a odborné rady docházejí pouze v provozní době. Uživatelé, kteří chtějí internet používat mimo určenou dobu pracují samostatně.
  5. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu.
  6. Uživatelé mají výslovně zakázáno provádět jakékoliv změny v nastavení počítače a operačního systému.
  7. Informace a soubory získané při práci s internetem si mohou uživatelé odnést na disketách. Mohou používat pouze diskety zakoupené v knihovně.
  8. Uživatel je povinen chovat se na internetu podle zažitých pravidel a snažit se vyhnout veškerému závadnému obsahu.
  9. Uživatelé internetu nesmí navštěvovat stránky s erotickým nebo pornografickým obsahem.
  10. Pracovník knihovny si vyhrazuje právo zákazu přístupu na internet osobám, které se provinili proti těmto pravidlům


<zpět